1 – بخشپذیری یعنی چه ؟ وقتی مثلا می گویند 6 بر 2 بخشپذیر است به چه معناست ؟
2 – چه اعدادی بر 2 بخشپذیرند ؟ با ذکر مثال توضیح دهید .
3 – چه اعدادی بر 5 بخشپذیرند ؟ با ذکر مثال توضیح دهید .
4 – در جای خالی عدد مناسب بنویسید .
الف ) بزرگترین عدد 4 رقمی بخپذیر بر 2 را بنویسید .
ب ) کوچکترین عدد 5 رقمی بخشپذیر بر 5 را بنویسید .
5 - عددی که بر 2 ، 5 و 10 بخشپذیر است ، چه ویژگی دارد ؟
6 – توضیح دهید .
الف ) به غیر از تقسیم کردن ، از کجا می فهمید که یک عدد بر 3 بخشپذیر است ؟
ب ) به غیر از تقسیم کردن ، از کجا می فهمید که یک عدد بر 9 بخشپذیر است ؟
7 – چه اعدادی بر 6 بخشپذیرند ؟ توضیح دهید .

دریافت فایل ورد نمونه سوال
حجم: 12 کیلوبایت

نمونه سوال فوق برای پر کردن چک لیست ریاضی ششم که در لینک زیر قابل دریافت است مناسب می باشد :

چک لیست قابل ویرایش ارزشیابی ریاضی ششم


موضوعات مرتبط :
دانلود نمونه سوال