1 – هر کدام از اعداد خواسته شده را به رقم و حروف بنویسید .
الف ) کوچکترین عدد 5 رقمی فرد با یکان هزار 3 و دهگان 1 
به حروف : ...........................................................            به رقم : ........................
ب ) بزرگ ترین عددی که در عبارت زیر می توان قرار داد چیست ؟
2 – هر کدام از اعداد خواسته شده را به رقم و حروف بنویسید .
الف) بزرگ ترین عدد زوج سه رقمی بین 700 و 900
به حروف : ..........................................................             به رقم : ........................
ب) کوچک ترین عدد فرد سه رقمی بین 200 و 500
به حروف : ..........................................................             به رقم : ........................
3 – اعداد زیر را با هم مقایسه کنید .
4 – در هر ردیف عدد وسط به کدام نزدیک تر است ؟

دریافت فایل ورد
حجم: 423 کیلوبایت

نمونه سوال فوق برای پر کردن چک لیست ریاضی ششم که در لینک زیر قابل دریافت است مناسب می باشد :

چک لیست قابل ویرایش ارزشیابی ریاضی ششم


موضوعات مرتبط :
دانلود نمونه سوال