1 – جدول زیر را کامل کنید .

( در فایل ورد قابل نمایش است )

2 – اعداد زیر را یک بار از کوچکتر به بزرگتر و یک بار هم از بزرگ تر به کوچک تر مرتب کنید .
458696 ، 100000 ، 99999
از کوچک تر به بزرگ تر ------------------------------------------------------------------------------------------
از بزرگ تر به کوچک تر ------------------------------------------------------------------------------------------
3 – در جاهای خالی اعداد و عبارات مناسب بنویسید .
    به رقم    به حروف
بزرگ ترین عدد 9 رقمی بدون تکرار       
کوچکترین عدد 8 رقمی بدون تکرار       
بزرگ ترین عدد 6 رقمی فرد       
بزرگ ترین عدد 5 رقمی زوج       
4 – محل تقریبی اعداد زیر را روی محور نمایش دهید .
جمعیت ایران : 80.270.000    -  تعداد دانش آموزان در سال نود و چهار : 12.687.031  -  تعداد دانش آموزان ابتدایی : 7.266.031

نمونه سوال فوق برای پر کردن چک لیست ریاضی ششم که در لینک زیر قابل دریافت است مناسب می باشد :

چک لیست قابل ویرایش ارزشیابی ریاضی ششم


موضوعات مرتبط :
دانلود نمونه سوال