بعد از وارد کردن عکس به متن ، روی آن کلیک می کنیم . بعد از کلیک ( چپ کلیک ) ، 8 دایره کوچک اطراف عکس ظاهر خواهد شد .


اگر ماوس را روی این دایره های کوچک ببریم ، شکل ماوس تغییر خواهد کرد .

حالا لازم است که همکاران محترم کمی دقت کنند . وقتی ماوس را مثلا روی نقطه شمال غربی بردیم ، شکل ماوس به یک فلش دو سر تبدیل خواهد شد . اگر در حالتی که ماوس به شکل فلش درآمده کلید چپ ماوس رو فشار دهیم یا به عبارت دیگر چپ کلیک کنیم ، شکل ماوس برای بار سوم تغییر و به شکل ₊ در خواهد آمد . دقت بفرمائید که کلید چپ ماوس را نباید رها کنید ، حالا اگر ماوس رو به سمت داخل بکشید ، اندازه ی عکس کوچک تر خواهد شد و اگر ماوس را به بیرون عکس بکشید عکس بزرگتر خواهد شد .
برای تمرین ، ماوس را روی بقیه دایره های اطراف عکس ببرید ، چپ کلیک کنید و سپس ماوس را حرکت دهید تا تغییراتی که در اندازه ی عکس ایجاد می شود را ببینید .
یادآوری :
وقتی تغییری در عکس ایجاد می کنید ، ممکن است آن تغییر نظر شما را جلب نکند و بخواهید عکس را به حالت قبل برگردانید . برای این کار می توانید کلید ctrl را نگه دارید و کلید z را فشار دهید . وقتی کلید ctrl را نگه داشته اید با هر بار فشار دادن کلید z یک مرحله به قبل بر می گردید .
فرض کنیم شما 5 تغییر در متن خود ایجاد کرده اید ، با  ctrl+z اول ، تغییر شماره 5 حذف خواهد شد و به تغییر شماره 4 بر خواهید گشت . با  ctrl+z دوم ، تغییر شماره 3 نمایش داده خواهد شد و ...موضوعات مرتبط :
آموزش رایانه برای معلمان