گاهی لازم است که در نمونه سوال ،‌تکلیف خانگی و ... از عکس استفاده کنیم . یکی از راه های اضافه کردن عکس به متن استفاده از ابزار picture در تب insert است  . ابتدا روی تب insert  و سپس روی  picture کلیک می کنیم .


وقتی روی picture کلیک کردیم پنجره ای باز می شود .
1 - ما باید در حافظه ی رایانه ، از طریق این پنجره عکس مورد نظرمان را انتخاب کنیم . بعد از انتخاب عکس ، دو بار پشت سر هم کلیک روی آن می کنیم .
2 – یا این که بعد از کلیک روی عکس ، روی insert کلیک می کنیم .در ادامه عکس وارد صفحه ی ما خواهد شد .موضوعات مرتبط :
آموزش رایانه برای معلمان