بازخوردهای تشویقی

1-با خوشحالی زیاد از عهده ی این کار برآمده اید .

2-کارت نسبت به قبل بهتر شده است

3-پیداست که خیلی تلاش کرده ای .

4-امروز از نوشتن تو لذت بردم .

5-دختر گلم در زبیا نویسی بیشتر دقت کن .

6-کلماتی که صدای ث و ص  دارند را در کتاب قصه ات پیدا کن.

7-عزیزم دندانه ها را با یک رنگ دیگر بنویس ( در کلاس اول )

8-دختر خوبم شما موفق شدید .......................
9-دختر خوبم شما ......................... یاد گرفته اید.
10- کارت نسبت به قبل بهتر شده است اما فلان مطلب را بیشتر تکرار کن .
11 – نیازمند است که ..................
12 – در زمینه عدد نویسی نیاز به تلاش و تقویت داری.
13 – با انجام این فعالیت در ............ موفق می شوی.

14- دخترم املای دروس ...... را خوب نوشته ای برای برطرف شدن چند اشکال املا از روی خط اول تا چهارم درس ...   یک بار بنویس .
15 – تشدید کلمات را با مداد رنگی بنویس .
16- از املایی که نوشته ای راضی هستم . برای بهتر شدن املای بعدی با کلمات ............ جمله بساز .
17- پرسش ها را کامل پاسخ دادی به تلاشت ادامه بده .
18- پرسش های مهمی را درست پاسخ دادی و ... و ... را در جلسه بعد با هم کار می کنیم .
19- زیبا و تمیز نوشتی ، با خط قشنگت کلمه ی ... را یک بار مثل دوستت ... بنویس .
20- جمله های خوبی می نویسی ، می دانی جمله های جدید شما کامل تر و قشنگ تر از جمله های قبلی شماست.
21- تلاش شما نتیجه داده است دیگر کلمه های ... و ... را اشتباه نمی نویسی .
22- از این که هر بار با دقت بیشتر تکالیف خود را انجام می دهی خیلی خوشحال می شوم.
23- کارهای شما نشان می دهد که در ............. در حال پیشرفت هستید.
24- نسبت به قبل خیلی بهتر شده ای. تمرین هایی را که به شما داده ام در منزل با کمک خانواده ات انجام بده .
25 – نیازمند ان است که ...
26 در زمینه ی ............... به تقویت نیاز  داری .
27- به نظر می رسد در ................. مشکل داری.
28- در نوشتن کلمات دندانه دار اشکال داری . دندانه ها را بشمار و بعد کلمه را بنویس .
29- چه خوب ، می بینم هر بار بهتر می نویسی .
30-  آفرین پسرم / دخترگلم زیبا نوشته ای .
31- دست پسر / دختر عزیزم درد نکند که این همه قشنگ و زیبا نوشته است .
32- کلمه ی  ...  را خیلی قشنگ نوشتی ، تو می توانی بقیه کلمات را مانند کتاب بنویسی .
33- بعضی کلمه ها را مثل ... ، ... ، ...  را چقدر خوب نوشتی ، کلماتی را که علامت زده ام مانند کتاب بنویس. و ...
34- اگر سعی کنی کلمات ... و... را مثل کلمه هایی که زیرشان خط کشیده ام بنویسی ، خیلی بهتر می شود.
35- آفرین ، دارید کلمات بیشتری را درست می نویسید . به بابا / مامان یا ... بگو از درس ... به شما دیکته بگوید.
36- دوست دارید کلمه هایی که من برای شما نوشته ام را تو هم بنویسی  ؟ آفرین گلم تو هم بنویس .
37- می بینی که بعضی از کلمه ها را خیلی خوب نوشتی . با هم تلاش می کنیم که کلمه های دیگر را درست بنویسید.
38 - پسر گلم از این همه تلاشت سپاسگزارم.
39- عزیزم خستگی را از تنم بیرون کردی .
40- صد ماه و صد ستاره               کار تو حرف نداره
41 – دست مهناز خانم درد نکند که با تو تمرین می کند.
42- در موقع خواندن هم به املای کلمات توجه کن .
43- بخش محل زندگی جانوران را باز هم مطالعه کن.
44- دخترم مطالعه را فراموش کرده ای بیشتر مطالعه کن یا بیشتر روخوانی کن .
45 – یک سبد گل شقایق برای تو پسر / دختر لایق
46- در نوشتن ... مهارت قابل تحسین داری.
47- اطلاعات مفید را جمع آوری کرده ای .
48- تلاش کن غلط املایی را رفع کنی.
49- آفرین تو می توانی.
50- بسیاری از کلمات را درست نوشته ای .
51- تو با گروه خوب همکاری کرده ای .
52- چقدر خوب و زیبا نوشته ای .
53-  چقدر پیشرفت کرده ای.
54- بسیار دقیق تمرینات را انجام داه ای .
55- تو می توانی بهترین باشی .
56- امروز موفق شدی نشانه ی ... را به درستی بخوانی و بنویسی .
57- بوی گل یاس و ریحان از خواندن ... پیچید.
58- تلاش و دقت شما موجب شد تا کم تر اشتباه داشته باشی . آفرین
59- توانایی شما در جمله نویسی خیلی بهتر از قبل شده است.
60- خط شما خوانا و زیباست .
61- خوب مسئله ریاضی را ... را خیلی خوب حل نموده ای .
62- در نوشتن ... مهارت قابل تحسین داری.
63- دقت و علاقه ی شما در ... قابل تقدیر است .
64- فرزندم شما موفق شده اید که ...
65- گلم با اجرای فعالیت های ... در زمینه ی ... شما موفق می شوید.
66- گلم ، در انجام تکالیف ... از خود جدیت نشان داده اید ممنونم.
67- نازنینم ، می دانم که برای این فعالیت ... خیلی دقت کرده

منبع : گروه تلگرامی « پارک زنده اندیشان»


موضوعات مرتبط :
انگیزه دادن به دانش آموزان راهنمای معلمان