کانال تلگرام ارزشیابی کیفی توصیفی

این کانال زیر نظر  بهمن قره داغی،
پژوهشگر، مولف و مدرس کشوری برنامه ارزشیابی کیفی توصیفی و با هدف کمک به کاربست کلاسی این  برنامه   فعالیت دارد .
 شماره تماس :۰۹۱۲۶۷۲۱۹۰۳

آدرس : https://t.me/Bahmangharahdaghiموضوعات مرتبط :
کانال های تلگرامی معلمان