در بخش بازخورد فرایندی یکی از راه های کوتاه معلم برای یادگیری ، بهبود یادگیری ، اصلاح یادگیری ، توسعه یادگیری ، تعمیق یادگیری ارائه تکلیف است .

تکالیف درسی ( از نظر محتوای تکلیف درسی ) عبارت اند از:

* تکالیف ترمیمی ( تمرینی) : این نوع تکلیف ،جهت مرور و تقویت مهارت ویا دانشی که قبلاً آموزش داده ایم به دانش آموز ارائه می شود.

 مثال : خط کشیدن زیر مطالب - روخوانی یک متن – حل مسائل -باز نویسی برخی از مباحث

* تکالیف آمادگی :اگر بخواهیم دانش آموز در ارتباط با درسی که در جلسه بعد ،تدریس می شود ، فهم بهتری داشته باشند، این تکلیف به آنان ارائه می گردد.

مثال : در ارتباط با  تدریس گیاهان در هفته آینده ، تعدادی برگ یا دانه‌ی گیاهان را جمع‌آوری کنید

تکالیف کاربردی : این نوع از تکالیف به فهم بهتر مطالب آموخته شده ، کمک می کند.

مثال : خلاصه کردن یک متن یا داستان ، ترسیم نقشه ومشخص نمودن مواردی روی ان

*تکالیف بسطی – امتدادی : این دسته از تکالیف در توسعه دانش ،فهم ومهارت های دانش آموزان  دررابطه با تجاربی که قبلاً آموخته اند،موثر می باشند.

مثال : در کتابخانه کتابی درباره‌ی سنگ ها پیدا کنید وپس از مطالعه، قسمت هایی از آن را نوشته ودر کلاس ارائه دهید.

* تکالیف خلاقیتی : در این نوع از تکلیف ، معلم از دانش آموزان می خواهد تا با استفاده ازتوانایی وابتکارشان اثر کاملاً جدیدی را ارائه دهند.

مثال : تغییراتی که می توان در خصوصیات اشیاء واشکال ایجادکرد ترکیب اشیاء با یکدیگر ارائه راه حل های جدید برای مسائل سایر استفاده هایی که می توان از وسایل اطراف نمود با کاربرد جدید(ساخت خانه با چوب های بستنی)

*تکالیف پژوهشی :

این نوع از تکالیف ، با هدف تولید دانش توسط دانش آموز ، ارائه می گردد وامکان دارد فرصت بیشتری برای  انجام وارائه نیاز داشته باشد .

مثال : کدام دانه زودتر رشد میکند؟ عدس یا لوبیا.
.........

اینکه کسی از تکلیف برای تنبیه دانش آموز  استفاده کند یعنی این موقعیت بی بدیل یادگیری را دانسته و ندانسته تخریب کرده است .یعنی بخشی از مهارت معلمی را نابلد است.  یعنی ....

" بهمن قره داغی "

آدرس کانال تلگرام :https://t.me/Bahmangharahdaghi


موضوعات مرتبط :
راهنمای معلمان