1 ـ همیشه زودتر از معلم در کلاس درس حاضر شوم.

2 ـ در کلاس نظم را رعایت کرده و هنگامی که دبیر ، معلم یا هر کدام از همکلاسی ها سخن می گویند ساکت بمانم و به آنها خوب گوش کنم.

3 ـ با همکلاسی ها و به ویژه با معلم خود با احترام رفتار کنم.

4 – هیچ وقت میان حرف معلم نپرم .

5 ـ با علاقه و جدّیت در بحث های کلاسی با رعایت حقوق و احترام دیگران مشارکت کنم.

6- آدامس جویدن و خوردن  هرگونه غذا در کلاس ممنوع است .

7- بعداز هر سه درس یا هر ماه یک امتحان خواهیم داشت.

8- بهداشت فردی را رعایت می کنم و در نظافت و بهداشت کلاس با دیگران همکاری می کنم.

9- برای پاسخ گوی به سوالات معلم نوبت را رعایت می کنم.

10 ـ هنگام صحبت از واژه های مناسب و درخور کلاس استفاده خواهم کرد .

11- به دوستانم سلام می کنم و با احترام و گشاده رویی با آنها بر خورد می کنم.

12- هنگامی که معلم تدریس می کند با دقت گوش می دهم و بی مورد با دیگران صحبت نمی کنم.

13- در ساعات کلاسی بجز موارد اضطراری برای بیرون رفتن از کلاس اجازه نمی گیرم.

14- خوش خطی و زیبا نویسی را در نوشته هایم رعایت می کنم.

15- از وسایل کلاسی به خوبی استفاده می کنم و به آن دست نمی زنم.

16- از شکایت های بی مورد پرهیز می کنم.

17- برای ورود و خروج از کلاس و صبحت با دیگران از معلم اجازه می گیرم.

18- در کارهای گروهی و در فعالیت های خارج از کلاس با معلم و دوستانم همکاری می کنم و وسایل و لوازم مورد نیاز را تهیه می کنم.

19 ـ از شیطنت های بیهوده پرهیز می کنم .

20- از به کار بردن الفاظ و کلمات نا شایست در کلاس دوری می کنم.

21 ـ از هرگونه شوخی بی جا و درگیری اعم از لفظی و فیزیکی اجتناب می کنم .

22 ـ هر جلسه درس پرسیده می شود و شما در طول ترم فقط یک بار میتوانید اجازه بگیرید که از شما درس پرسیده نشود، آن هم قبل از حضور و غیاب دانش آموزان ، پس سعی کنید این یک فرصت را برای روز مبادا نگه دارید.

23 ـ انجام به موقع تکالیفی که معلم مربوطه برای یادگیری بهتر به ما می گوید.

24- به صحبت های معلم با دقت گوش دهیم  ( اول اجازه، بعد حرف تازه.)

25- برای برگزاری هر چه بهتر کلاس با کمک و مشاورت معلم اقدام و تلاش مضاعف کنیم .

26ـ از نوشتن روی میز ،صندلی و دیوار ها پرهیز کنیم.

27 ـ  همیشه راست گو باشیم.

28 ـ هرگز یکدیگر را مسخره نکنیم .( موقع لزوم با هم دیگر بخندیم به همدیگر نخندیم )

29 ـ سعی کنیم همیشه، با همدیگر مهربان باشیم.

30 ـ سر امتحان تقلب نکنیم و هیچ وقت هم به کسی تقلب نرسانیم

31 ـ رازدار و امانتدار باشیم . بحث های کلاسی در درون کلاس بماند .

32 ـ به تفکّرات ، اعتقادات ،فرهنگ ، قومیّت ،علایق ،سلایق ،ملیّت ،زبان و ... یکدیگر احترام بگذاریم .

33 ـ مؤدبانه و مطابق با هنجارهای کلاسی در کلاس درس بنشینیم .

34 ـ در صورت بروز هرگونه خطا و اشتباه معذرت خواهی و تقاضای عفو و گذشت را فراموش نکنیم .

35 ـ با همدیگر دوست باشیم و در حفظ دوستی کوشا باشیم .

36 ـ با یکدیگر اعتماد داشته باشیم و هرگز از موقعیت های یکدیگر سؤء استفاده نکنیم .

37 ـ متعهد می شویم که همیشه  به وظایف خود عمل کنیم.


نویسنده : ناشناس

منبع : فضای مجازی


موضوعات مرتبط :
آموزش کلاس داری