تصویری از آزمون شماره 2 مبحث عدد و الگوهای عددی ریاضی ششم جدید (95 )

ارزشیابی ریاضی ششم - عدد و الگوهای عددی - آزمون 2

دریافت فایل PDF
عنوان: ارزشیابی ریاضی ششم مبحث عدد و الگوهای عددی
حجم: 131 کیلوبایت


دریافت فایل قابل ویرایش
عنوان: ارزشیابی ریاضی ششم مبحث عدد و الگوهای عددی
حجم: 34.5 کیلوبایت

نمونه سوال جدید تر : ارزشیابی ریاضی ششم - یادآوری عدد نویسی