سلام

برای رسم کمان روی محور، ابتدا یک محور با ابعاد دلخواه رسم کنید ( آموزش رسم محور ) . به تب insert1 بروید . روی shapes2  کلیک کنید . در ردیف  lines روی curve3 کلیک کنید .بعد از انتخاب curve با 4 کلیک می توان یک محور دلخواه کشید . یک کلیک در مبدا ، یک کلیک در وسط و دو کلیک هم در انتها .

فرض کنیم می خواهیم یک کمان از 0 تا 4 بکشیم . کلیک اول1 دقیقا باید روی 0 باشد . بعد از کلیک اول رسم کمان آغاز می شود . کمان را تا جایی که می خواهیم ارتفاع می دهیم . وقتی به حدود شماره 2 رسیدیم کلیک دوم2 را انجام می دهیم .حالا ارتفاع را کم می کنیم و دقیقا روی شماره 4 دو کلیک پشت سر هم ( دابل کلیک ) انجام می دهیم  .برای این که یک فلش به انتهای کمان اضافه کنیم . ابتدا روی کمان کشیده شده راست کلیک می کنیم . سپس روی   ( format autoshape ) کلیک می کنیم . در تب colors and lines روی end style کلیک کنید و فلش مورد دلخواه را انتخاب کنید .موفق باشید


موضوعات مرتبط :
آموزش رایانه برای معلمان